Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 371 dni temu

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

SZKOLENIE BHP

Rejestracja na obwiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów pierwszego roku
Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający studia od semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018.

Po zalogowaniu do serwisu rejestracji żetonowej UL student wybiera grupę szkoleniową w odpowiednim terminie.
Aby dokonać zapisu do grupy szkoleniowej, student wykorzystuje przyznane mu żetony typu: BHP.

ZAPISY
  • I TURA: od 27.09.2017 r. od godziny 09.00 do 13.10.2017 r. do godziny 15.00
  • II TURA: od 23.10.2017 r. od godziny 13.30 do 06.11.2017 r. do godziny 15.00

LEKTORATY

Rejestracja na lektoraty:
1) Dla studentów I roku
Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 - lektorat od semestru zimowego 17/18Z. Rejestracja ta dotyczy Wydziału Pedagogicznego, Wydziału Sztuki, studiów doktoranckich III stopnia (kierunek: Fizyka, Chemia) i studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz studiów I stopnia kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów Wydziału Filologiczno-Historycznego.

2) Dodatkowo rejestracją są obięci studenci:
- 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku: Turystyka i rekreacja wybierający drugi język obcy (angielski lub niemiecki).
- 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku: Chemia (angielski)

Po zalogowaniu do serwisu rejestracji żetonowej UL student wybiera grupę językową.
Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, student wykorzystuje przyznane mu żetony typu: LEK.
Zapisy na zajęcia lektoratowe odbywają się wyłącznie za pomocą tur dedykowanych!

ZAPISY
  • I TURA: od 26.09.2017 r. od godziny 8.00 do 05.10.2017 r. do godziny 23.00
  • II TURA: od 06.10.2017 r. od godziny 8.00 do 15.10.2017 r. do godziny 23.00

ZAJĘCIA Z WF

Rejestracja na zajęcia WF oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Rejestracją objęci są WSZYSCY studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym mają w toku studiów zajęcia z wychowania fizycznego.

Po zalogowaniu do serwisu rejestracji żetonowej UL student wybiera odpowiednią dyscyplinę.
Aby dokonać zapisu do grupy zajęciowej, student wykorzystuje przyznane mu żetony typu: WF.

ZAPISY
  • I TURA: od 26.09.2017 r. od godziny 8.00 do 05.10.2017 r. do godziny 23.00
  • II TURA: od 06.10.2017 r. od godziny 8.00 do 15.10.2017 r. do godziny 23.00

Zwolnienia

Studenci posiadający zwolnienia lekarskie (całoroczne bądź semestralne) rejestrują się na zajęcia o kodzie: SWF-ZWF (Zwolnienie semestralne z WF).

PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU (PSW)

Rejestracja na przedmioty swobodnego wyboru dla studentów studiów stacjonarnych
Rejestracją objęci są TYLKO studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Po zalogowaniu do serwisu rejestracji żetonowej UL student wybiera odpowiedni przedmiot swobodnego wyboru.
Aby dokonać zapisu na przedmiot swobodnego wyboru, student wykorzystuje przyznane mu żetony typu: PSW.

ZAPISY
  • I TURA: od 26.09.2017 r. od godziny 8.00 do 05.10.2017 r. do godziny 23.00
  • II TURA: od 06.10.2017 r. od godziny 8.00 do 15.10.2017 r. do godziny 23.00